dot dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ประวัติวัดต้นสน

 


 

ประวัติวัดต้นสน

                วัดนี้ตามสันนิษฐานสร้างเมื่อตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะอุโบสถหลังเก่ามีบัวอ่อน คันทวย แต่ไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ผู้เฒ่าแก่เล่ากันต่อๆ มา และได้ทรุดโทรมมาจนเกือบจะกลายสภาพเป็นวัดร้าง เพราะไม่มีปูชนียวัตถุแต่อย่างใด 

พระราชสวรรณโมลี

                                         ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๘ พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ริเริ่มการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ขึ้น

 

ประวัติการสร้าง สมเด็จพระศรีเมืองทอง

                 สมเด็จพระศรีเมืองทอง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๒ ศอก ๑๙ นิ้ว ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

             ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๑ ศอก ๑๙ นิ้ว ได้ถวายพระนามว่า สมเด็จพระนะวะโลกุตตะระธัมมะบดีศรีเมืองทอง เรียกโดยย่อว่า สมเด็จพระศรีเมืองทอง หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ ลงรักปิดทอง   โดยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีสวมพระเกตุ สมเด็จพระศรีเมืองทอง ที่วัดต้นสน

              พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสน รูปเดิม เริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันให้นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกโดยย่อว่า  สมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมี พระครูอนุศาสน์โสภณ เป็นเลขาฯ ช่วยสร้างมาโดยตลอด

              พระราชสุวรรณโมลี สร้างสมเด็จพระศรีเมืองทองมาได้ถึงพระอุระ (อก) ขององค์พระพุทธรูป ท่านก็มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๓ ดังนั้น พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดต้นสน รูปปัจจุบัน และเจ้าคณะจังหวัง อ่างทอง จึงรับช่วงดำเนินการสร้าง และมีการพัฒนาต่อเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

              นอกจากสมเด็จพระศรีเมืองทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำวัดแล้ว ทางวัดยังได้เชิญพระพุทธรูปองค์จำลองอันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาประดิษฐานไว้ริมเขื่อนหน้าวัด เพื่อกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลอีกด้วย เช่น หลวงพ่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร รวมทั้งองค์จตุคามรามเทพ และเจ้าแม่กวนอิมขณะเดียวกัน วัดยังสร้างแพปลาศรีเมืองทองหน้าวัดต้นสน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีปลานานาพันธุ์จำนวนมาก ทั้งนี้ท่านสามารถทำทานโดยการให้อาหารปลา และมีบ้านบอล สำหรับบุตรหลานของท่านได้เพลิดเพลินในการเที่ยวชมในครั้งนี้ด้วย

 รวมทั้งวัดต้นสนได้เป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยของผู้ที่มาปฏิบัติธรรม และเที่ยวชมบริเวณวัด ได้จัดทำสุขาที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นการยืนยันในเรื่องความสะอาดได้เป็นอย่างดีด้วย

เรื่อง -  ภาพ... "ไตรเทพ ไกรงู"  
     
งานประจำปีวัดต้นสน
 พระวิสิฐคณาภรณ์ บอกว่า ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นี้ ทางวัดได้จัดงานประจำปี ปิดทองสมเด็จพระศรีเมืองทอง บวชเนกขัมมะ และถวายสัตตดกมหาทา (ทานพระเวสสันดร) โดยได้จัดเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์

 ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระนักเทศน์มหาชาติที่มีชื่อเสียง เช่น วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์แหล่โดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรฯ กทม. พระพรหมาโสภณ วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี

 วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์แหล่โดย อ.สิน วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ อ.ธีระเดช วัดทุ่งเศรษฐี กทม. 

 ส่วนวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์แหล่โดย อ.ธีระวัฒน์ วัดดอนเมือง กทม. และ อ.สุเทพ วัดสังข์กระจาย กทม.

 การเทศน์มหาชาติของวัดต้นสนนั้น มีวัตถุประสงค์ ๓ ด้าน คือ ๑.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม การฟังเทศน์ โดยมีคติความเชื่อว่า ใครได้ฟังเทศน์มหาชาติ ตั้งแต่ต้นจนจบ จะมีอานิสงส์มาก ถึงได้ไปสวรรค์เลยทีเดียว

 สิ่งที่สำคัญคือ มหาชาติเวสสันดร มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาก โดยเฉพาะเรื่องการให้ทาน คนไทยชอบทำทานก็เพราะอิทธิพลมหาชาติเวสสันดร

 ๒.เพื่อให้เห็นการปกครองในสมัยโบราณว่า เป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครอง มีอำนาจในการตัดสินชีวิตของตนเอง

 และ ๓.เพื่อให้มีความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และสิงสาราสัตว์ต่างๆ มากมาย รวมทั้งทำให้เกิดความรักธรรมชาติยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ทางวัดจัดให้มีการบวชเนกขัมมะ ซึ่งตลอดการบวชนั้น นอกจากได้ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ อีกด้วย

 พุทธศาสนิกชนร่วมบุญดังกล่าว หรือทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ รวมทั้งผู้บวชเนกขัมมะตลอด ๓ วัน ร่วมบุญได้ที่ เจ้าอาวาสวัดต้นสน หรือคณะกรรมการได้ทุกวัน โทร.๐-๓๕๖๑-๑๑๙๘

 นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่สนใจข้อมูลด้านต่างๆ ของวัด ไม่ว่าจะเป็นเทปธรรมะของวัด วีซีดีธรรมะ ตารางการปฏิบัติธรรม รวมทั้งเรื่องวัตถุมงคล สามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.wattonson1.com

 

 

 

 


 

   

 เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ 2555

วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง
ที่อยู่ ถนนเทศบาล 10  เลขที่ 1   ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง      รหัสไปรษณีย์14000
เบอร์โทร :  0895389778      มือถือ   089 538 9778
อีเมล sopon36@gmail.com
เว็บไซต์ www.wattonson1.com