คลิปบรรยธรรม
dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


คลิปบรรยธรรมมาใหม่เสมอ

เปลี่ยนเรื่อง กลับสู่รายการเดิม กดเครื่องหมาย คูณ ขวามือด้านบน 

 

 

 

 

ธรรมบรรบายหลายเรื่อง...

 

 

 

 

เรื่อง มนุษย์ชนะเสือด้วยปัญญ

 

 

 

 

เทศน์แหล่ เรื่อง กงกรรม กงเกวียน อ.สิน อ.ศรชัย 10 4 56 19

 

 

 

ยักษ์ใจเหี้ยมโหด เจอคนกตัญญูเข้าใจอ่อน Produce 10 4 56 19

 

 

 

 

แหล่ เรื่องน้ำใจ แม่ อ.สิน อ.สนิท 4 4 57 sen sent

 

 

 

 

ฆ่าคนมากมายก่อนตายนึกถึงบุญได้ไปสวรรค์ 2 เมษายน 2557

 

 

 

 

สุวรณรสามเลี้ยงพ่อมแม่ ได้เป็นพระพุทธเจ้า 1 เมษายน 2557

 

 

 

 

พญานกกระจาบ 2 เมษายน 2557

 

 

 

 

บุญช่วย 1 เมษายน 2557

 

 

 

 

วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 25 มิ.ย..2556

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 10 มิ.ย..2556

 

 

 

 

อ่างทอง 10 กรกฏาคม.2556 บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 10 มิ.ย..2556

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ผู้ช่วยเราไว้ ถึงแม้มีฐานะด้อยกว่าเราก็หาทางตอบแทน 23 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง แม้คนระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวก็ยังเข้าใจผิดในบุญได้ 25 10 56 5

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง พระเจ้าอังติราช ไปถามคุณอเจลกะ ผู้เห็นผิด 24 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ผู้ช่วยเราไว้ ถึงแม้มีฐานะด้อยกว่าเราก็หาทางตอบแทน 23 10 56 19

 

 

 

 

002 พระไม่ทิ้งโยมผู้ทำบุญ เป็นพระอรหันต์โยมทำบุญรวย 23 10 56 14

 

 

 

 

ภรรยา ช่วยสามีให้พ้นจากความตายได้ 23 10 56 5

 

 

 

 

เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ควรสะสมอะไรให้มากนัก 22 10 56 19

 

 

 

 

002 คนดี แตกสามัคคี แล้วกลันคืนดีกันเพราะให้อภัย 22 10 56 14

 

 

 

 

002 คบบัณฑิตย์ พิชิตปัญหา 22 10 56 5

 

 

 

 

002 น้อง ปู กับชาวนา 21 10 56 19

 

 

 

 

002 นกหงษ์สุมุขะ ยอมตายแทนเพื่อน 21 10 56 5

 

 

 

 

002 มีคนดีเป็นเพื่อนชีวิตไม่เสื่อมไม่ตกต่ำ 20 10 56 19

 

 

 

 

002 พระภิกษุทะเลาะกัน พระพุทธเจ้าหนีไปอยู่กับช้าง 20 10 56 14

 

 

 

 

002 พี่น้องของพระโพธิสัตว์ ตายแทนกันได้ 20 10 56 5

 

 

 

 

002 นกเหยี่ยวผูกมิตรกับสัตว์ทั้งหลายไว้แล้วปลอดภัย 19 10 56 19

 

 

 

 

002 ตักบาตรเทโวโรหนะ ตำบตราเทวดา 19 10 56 14

 

 

 

 

002 วันมหาปวารณา ออกพรรษา 18 10 56 19

 

 

 

 

002 อย่าวงใจคน จะจนใจเอง 18 10 56 14

 

 

 

 

คนพาลไม่ต้องการเหุตผล 17 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ประวัติพระนาคเสน ตอนที่ สิบ 16 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ประวัติพระนาคเสน ตอนที่ เก้า 16 10 56 5

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง ประวัติพระนาคเสน ตอนที่ หก 15 10 56 5

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ประวัติพระนาคเสน ตอนที่ แปด 15 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ประวัติพระนาคเสน ตอนที่ เจ็ด 15 10 56 14

 

 

 

 

อ่างทอง วัดต้นสน เรื่อง ประวัติพระนาคเสน ตอนที่ ห้า 14 10 56 5

 

 

 

 

002 ประวัติพระนาคเสน ตอนที่ สี่ 14 10 56 5

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง บิณฑบาตร 7 ปี 10 เดือน นางพราหมณี สนทนาด้วยคำนึง พอใจ 13 10 56 5

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง คุณคือคนสำคัญ เพราะทำบุญมีทานเป็นต้น 11 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง โลกาพินาศ เพราะอำนาจกิเลส 11 10 56 14

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ชนะด้วยเมตตา มีค่ายิ่งอาวุธใดป้องกันภัยได้ทุกประการ 10 10 56 5

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ผู้มีศรัทธาเหมือนมีทรัพย์นับเป็นแสน ๆ 9 10 56 5

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง เพชฌฆาต เคราแดง ฆ่าคน 2000 คน 8 10 56 5

 

 

 

 

เรื่อง พระนันทกะอดีตเคยชักชวนคนทำบุญ 8 10 56 14

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง โลภมาก ลาภหาย 7 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง ถวายผ้ากับพระปัจจเกพุทธเจ้าได้เป็นพระราชา 7 10 56 14

 

 

 

 

ผู้นำตัดสินใจสิ่งใดต้องรอบคอบ 6 10 56 5

 

 

 

 

002 กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด 4 10 56 19

 

 

 

 

วัดต้นสน อ่างทอง คนจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการกระทำ 5 10 56 5

 

 

 

 

แสวงหาจุดร่วม สมานจุดต่าง 1 10 56 5

 

 

 

 

เรื่อง อกิตติ น้องสาวชื่อ ยสวดี เป็นลูกเศรษฐี ออกบวช 02 10 56 5

 

 

 

 

เรื่อง อกิตติ น้องสาวชื่อ ยสวดี เป็นลูกเศรษฐี ออกบวช 02 10 56 5

 

 

 

 

เรื่อง ผู้มีบุญบารมี อยู่ที่ไหน ที่นั้นมีแต่ความเจริญงอกงาม 01 10 56 19

 

 

 

 

เรื่อง ไม่ควรโกรธ ไม่ควรเห็นแก่ตัว เพราะจะนำทุกข์มาให้ 1 10 56 14

 

 

 

 

อ่างทอง สังขะพราหมณ์ ถวายร่ม รองเท้า พระ เดินทางปลอดภัย 30 09 19

 

 

 

 

พระเจ้าสาธินะไปอยู่สวรรค์ทั้งเป็น 7 ปี 30 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง เรื่อง พุทธเจ้าเกิดเป็นนกกระจาบ ให้บริวารสามมัคคี ดีพ้นภัยได้ 30 09 56 5

 

 

 

 

เรื่อง เรื่อง คิดถึงความตาย เป็นพระโสดาบันได้ วัดต้นสน อ่างทอง 26 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง ไปให้ถึงที่สุดแห่งโลก 26 09 56 5

 

 

 

 

เรื่อง วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ไม่ละความเพียรไม่อดตาย 25 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง วัดต้นสน อ่างทอง พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นม้าอาชาไนย 25 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง เทวธรรม คุ้มครองโลก 25 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร 24 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง คำสั่งพ่อ ทีฆาวุกุมาร 24 09 56 5

 

 

 

 

เรื่อง วัดต้นสน อ่างทอง อานิสงส์แผ่เมตตา 23 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง นกยูงทอง 23 09 56 5

 

 

 

 

เรื่อง วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 22 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง ด่าพระอรหันต์บาปตกนรกแสนนาน 22 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง พระอินทร์จะนำรายชื่อผู้ทำบุญไปประกาศที่บนสวรรค์ทุกวันพระ 21 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง เทศน์ศีลอุโบสถ 19 09 56 114

 

 

 

 

เรื่อง มิตตพินทุกะ 18 09 56 114

 

 

 

 

เรื่อง จูฬรถเทพบัตร 17 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง ขัดลาภพระอรหันต์ตกนรก 18 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง ภพสามเหมือนกรงขังขนาดใหญ่ 14 09 56 19

 

 

 

 

เรื่อง พระโสดาพาถึงนิพพาน 14 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง พกพรหมณ์เห็นผิด 14 09 56 5

 

 

 

 

เรื่อง เทวดาปลอม 13 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง คนเราจะดีหรือเลวที่การกระทำ 10 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง คนเราจะดีหรือเลวที่การกระทำ 02 09 56 14

 

 

 

 

เรื่อง เด็ก ๆ เลื่อมใสพระมาหกัสสปะ ถวายขนม 2 09 56 5

 

 

 

 

เรื่อง ทำพลีกรรม ห้าอย่าง ญาติพลี อิตถิพลี ปุพเพเตพลี ราชพลี เทวดาพลี 31 08 56 14

 

 

 

 

เรื่อง พระโพธิสัตว์บนเทวดา 29 08 56 19

 

 

 

 

เรื่อง ปูรณกัสสปะ มิจฉาทิฏฐิ 29 08 56 14

 

 

 

 

เรื่อง เทศน์ เรื่องบุโบสภศีล บ้านมีความสำคัญ เสา พื้น ฝา หลังคา 28 08 56 19

 

 

 

 

เรื่อง ผู้นำต้องศราศจากอคติ 4 ประการ ไม่เอียง เพราะรัก ไม่เพราะ ขัง ไม่เอียงเพราะเขลา หรือเพราะกลัว 27 08 56 19

 

 

 

 

เรื่อง วัสสการพรามหณ์ ทำลายความสัคคี แก่เมืองวัชชี 27 08 56 5

 

 

 

 

เรื่อง คารวาสธรรม 4 ประการ 26 08 56 5

 

 

 

 

เรื่อง มนุษย์ ในอุตรกุรุทวีป มีความสุขมาก 26 08 56 5

 

 

 

 

เรื่อง การเผยแผ่ใน สุวรรณภูมิ 26 08 56 5

 

 

 

 

เรื่อง ทำตาเหมือนตาไม่เหมือนตาไม้ไผ่ ทำหู เหมือนหูกระทะ ทำใจเหมือนแผ่นดิน 25 08 56 + 19

 

 

 

 

เรื่อง พระโพธิสัตว์ เคยเกิดเป็นคนจน 25 08 56 + 5

 

 

 

 

เรื่อง วิธีสังเกตุอัธยาสัยของคน ตอนสอง 23 08 56 +19

 

 

 

 

เรื่อง วิธีสังเกตุอัธยาสัยของคน 23 08 56 +19

 

 

 

 

เรื่อง สมบัติจักรพรรดิ์ ตอน2 โดย อ.มิลินทร์ 22 08 56 +19

 

 

 

 

เรื่อง สาราณิยธรรม 6 ประการ โดย อ.มิลินทร์ 22 08 56 +19

 

 

เรื่อง เสน่ห์ เสนียด อ สิน อ สุระเดช

เรื่อง 

 

 

 

พระเตมีย์ ออกบวชเนกขัมมะบารมี

 

 

โดย อ. มิลินทร์ วัดต้นสน อ่างทอง

 

 

เรื่อง พระโพธิสัตว์ มีแม่เป็นยักษ์ โดย อ. มิลินทร์ วัดต้นสน อ่างทอง Produce 19 08 56 am 19

เรื่อง หัวหน้ากระบี่ ผู้ฉลาด โดย อ.มิลินทร์ วัดต้นสน อ่างทอง

เรื่อง อำนาจมนต์ทำให้รู้รอยเท้าคนได้bProduce 8 08 56

เรื่อง พระเจ้าอโศกค้นหาพระธาตุ

เรื่อง เทศน์วันอุโบสถศีล 21 ส.ค.56 5

เรื่อง อำนาจมนต์ตามรอยเท้าคนได้ตลอด 12 ปี 21 08 56

 

 

ดูเวบวัดต้นสนทางกูเกิ้ล

 

 

 

 

เรื่อง รุขเทวดากลัวนกตัวเล็ก ๆ 20 08 2556

 

 

ได้ใหม่อย่าลืมคนเก่า 19 18 2556เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์ 2555