คลิปผู้บวชเนกขัมมะหลัก
ReadyPlanet.com
dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


คลิปผู้บวชเนกขัมมะหลัก

รายการบวชเนกขัมมะ ประจำปี ๒๕๕๘ 

  • เดือน เมษายน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ (4) 

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ (3) 

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ (2)

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ (1)

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ (4)

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ (3)

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ (2)

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ (1)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (10)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (9)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (8)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (7)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (6)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (5)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (4)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (3)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (2)

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ (1)

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ (4)

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ (3)

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ (2)

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ (1) งานถวายสัตตดกมหาทาน

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

  • เดือน มีนาคม 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

  • เดิอน กุมภาพันธ์
  • เดือน มกราคม

รายการบวชเนกขัมมะ เรียงจาก ธันวาคม - มกราคม ๒๕๕๗ 

รวมวิดีโอการบันทึกงานบวชข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๑ มกราคม ๒๕๕๘

 

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (บวชปีใหม่) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ (คลิป1)

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (บวชปีใหม่) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ (คลิป2)

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (บวชปีใหม่) วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗(คลิป1)

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (บวชปีใหม่) วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗(คลิป2)

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (บวชปีใหม่) วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (บวชปีใหม่) วันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗

บวชเนกขัมมะ เดือน เมษายน 2557 ชุด 2

บวชเนกขัมมะ เดือน 29 เมษายน 2557 ชุด 2

บวชเนกขัมมะ เดือน 1 พฤษภาคม 2557 ชุด 2

บวชเนกขัมมะ เดือน 2 พฤษภาคม 2557 ชุด 2

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม 2556 ชุด 2

บวชเนกขัมมะ เดือน ธันวาคม 2556

บวชเนกขัมมะ เดือน กรกฎาคม 2556

บวชเนกขัมมะ เดือนตุลาคม 2556

 บวชเนกขัมมะ วัดต้นสน เดือน พฤศจิกายน 2556

ผู้บวชเนกขัมมะวัดต้นสน เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ผู้บวชเนกขัมมะ วัดต้นสน ม่นาคม 2557

ทำบาปแล้วบาปยังไม่ให้ผล ก็คิดว่าทำบาปแล้วได้ดี 26 10 56 5

บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน อ่างทอง 26 10 56 17

บรรยาย เรื่อง..พระคุณแม่

ชุดกตัญญูพ่อแม่

บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน อ่างทอง 27 พค.2556

วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 7 กรกฏาคม.2556

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 25 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 12 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 23 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 23 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 18 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 8 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 9 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 10 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 11 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 17 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 14 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 12 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 15 10 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 26 09 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 27 09 56 17

วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 25 09 56 17

วัดดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 24 09 56 17

 วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 19 09 56 17

 วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 17 09 56 17

 วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 13 09 56 17

 วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 3 09 56 17

 วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 2 09 56 17

 วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะ 1 09 56 17

 วัดต้นสน อ่างทอง เรื่อง ผู้

บุญช่วยเราไว้ ถึงแม้มีฐานะด้อยกว่าเราก็หาทางตอบแทน 23 10 56 19

 บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 27 09 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 26 09 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 25 09 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 24 09 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 17 09 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 13 09 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 03 09 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 28 08 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 25 08 56 17

บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 23 พค.2556

อำนาจมนต์ทำให้รู้รอยเท้าคนได้bProduce 8 08 56

 หัวหน้ากระบี่ ผู้ฉลาด โดย อ.มิลินทร์ วัดต้นสน อ่างทอง

พระโพธิสัตว์ มีแม่เป็นยักษ์ โดย อ. มิลินทร์ วัดต้นสน อ่างทอง Produce 19 08 56 am 19

 พระเตมีย์ ออกบวชเนกขัมมะบารมี

โดย อ. มิลินทร์ วัดต้นสน อ่างทอง

 เสน่ห์ เสนียด อ สิน อ สุระเดช

 อ่างทอง บวชเนกขัมมะวัดต้นสน 21 พค 2556

 อ่างทอง บวชเนกขัมมะวัดต้นสน 21 พค 2556

 บวชเนกขัมมะวัดต้นสน1พค56

 บวชเนกขัมมะ วัดต้นสน อ่างทอง 9 มิย.2556

 ผู้บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน อ่างทอง 15พค56

 บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 23 พค.2556

 บวชเนกขัมมะ 5 07 56

 บวชเนกขัมมะ 5 07 56

 บวชเนกขัมมะ 3 06 56

 บวชเนกขัมมะ 05 07 56

 บวชเนกขัมมะ 27 06 56

บวชเนกขัมมะ 15 06 56

 บวชเนกขัมมะ 24 06 56

 บวชเนกขัมมะ 09 08 56

 บวชเนกขัมมะ 11 พ ย. 2555

 บวชเนกขัมมะ 23 พ ค. 2556

 บวชเนกขัมมะ 1 พ.ค.2555

 บวชเนกขัมมะ 9 พ.ค. 2555

 บวชเนกขัมมะ 31 พ.ค.ค 2555

 บวชเนกขัมมะ 29 พ.ย.2555

 อ่างทอง บวชเนกขัมมะวัดต้นสน 21 พค 2556

 อ่างทอง บวชเนกขัมมะวัดต้นสน 21 พค 2556

 บวชเนกขัมมะวัดต้นสน1พค56

 บวชเนกขัมมะ วัดต้นสน อ่างทอง 9 มิย.2556

 ผู้บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน อ่างทอง 15พค56

 บวชเนกขัมมะวัดต้นสน อ่งทอง 23 พค.2556

 บวชเนกขัมมะ 5 ต ค 2555

บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน จ.อ่างทอง วันที่ 30 d8 56

วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 6 กรกฏาคม.2556

 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 29 มิ.ย..2556

 บวชเนกขัมมะ 5 ต ค 2555

 วัดต้นสน อ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 12 มิ.ย..2556

 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 29 มิ.ย..2556

 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 6 กรกฏาคม.2556

 9 กรกฏาคม.2556 บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 8 กรกฏาคม.2556

 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 16 กรกฏาคม.2556

 9 กรกฏาคม.2556 บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 15 กรกฏาคม.2556

 วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง บวชเนกขัมมะปฏิบัติ 28 มิ.ย..2556

 ผู้บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน อ่างทอง 15พค56

 บวชเนกขัมมะ 5 07 56

 บวชเนกขัมมะ 5 07 56

 บวชเนกขัมมะ 3 06 56

 บวชเนกขัมมะ 05 07 56

 บวชเนกขัมมะ 27 06 56

 บวชเนกขัมมะ 15 06 56

 บวชเนกขัมมะ 24 06 56

 บวชเนกขัมมะ 09 08 56

 บวชเนกขัมมะ 11 พ ย. 2555

บวชเนกขัมมะ 23 พ ค. 2556

 บวชเนกขัมมะ 1 พ.ค.2555

บวชเนกขัมมะ 9 พ.ค. 2555

 บวชเนกขัมมะ 31 พ.ค.ค 2555

 บวชเนกขัมมะ 29 พ.ย.2555

 อ่างทอง บวชเนกขัมมะวัดต้นสน 21 พค 2556

 อ่างทอง บวชเนกขัมมะวัดต้นสน 21 พค 2556

 บวชเนกขัมมะวัดต้นสน1พค56

 บวชเนกขัมมะ วัดต้นสน อ่างทอง 9 มิย.2556

 ผู้บวชเนกขัมมะปฏิบัติ วัดต้นสน อ่างทอง 15พค56

 

 เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์