ประวัติเจ้าอาวาส
ReadyPlanet.com
dot
เจ้าอาวาส
คลิปวิดีโอธรรมต่างๆ
สวดมนต์
การสัมภาษณ์การบวช
dot
งานสัตตมหาทาน
dot
dot
สัตตดกมหาทาน
dot


แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


เจ้าอาวาส

 

ระวัติ

            พระเทพสุวรรณมุนี (ประถม   กนฺตสีโล) ดร.

 

ชื่อ                                พระเทพสุวรรณมุนี   ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๖๘  พรรษา  ๔๘  

วิทยาฐานะ                    ป.ธ.๔ ,พธ.ด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดต้นสน  เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

 

สถานะเดิม

            ชื่อ ประถม   นามสกุล พงษ์สวัสดิ์ 

            เกิดวัน    ๒ ฯ ๒   ค่ำ    ปี   กุน   ตรงกับ   วันที่   ๖   มกราคม  พ.ศ.๒๔๙๐ 

             บิดาชื่อ   นายย่วย     มารดาชื่อ     นางแถ 

            อยู่บ้านเลขที่  ๕๓  หมู่ที่  ๔    ตำบลนรสิงห์     อำเภอป่าโมก    จังหวัดอ่างทอง

บรรพชา          

            วัน   ๓  ฯ  ๖    ค่ำ   ปี  มะแม    ตรงกับ  วันที่   ๒๓    เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๑๐   ณ   วัดปราส่าท    ตำบลนรสิงห์   อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   พระอุปัชฌาย์  พระราชสุวรรณโมลี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดต้นสน   ตำบลตลาดหลวง   อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง

 

อุปสมบท     

            วัน   ๓ ฯ  ๖    ค่ำ     ปี  มะแม   ตรงกับ  วันที่   ๒๓    เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๑๐     ณ   วัดปราสาท   ตำบลนรสิงห์   อำเภอป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง  พระอุปัชฌาย์ พระราชสุวรรโมลี   พระกรรมวาจาจารย์  พระครูปาโมกข์คณารักษ์        พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปราสาทสีลาจารย์     

 

วิทยฐานะ      

          พ.ศ.๒๔๙๘     สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดปราสาท ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๐๑     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดปราสาท  ตำบลนรสิงห์  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๑๒    สอบได้นักธรรมชั้นเอก   สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดปราสาท   สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๑๔     สอบได้ประโยค  ๔   สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดต้นสน   สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

 

           พ.ศ.๒๕๕๘     ได้รับ ปริญญาพุทธศาตรดุษฏีบัณฑิติกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาพิเศษ     

           -  สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม(พม.) กระทรวงศึกษาธิการ

          -   เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายศาสนศึกษาจากวัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร

          -  เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายสามัญศึกษา ณ วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร

          -  เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ

ความชำนาญการ 

           แสดงเทศนาธรรม   บรรยายธรรม   ปาฐกถาธรรม  งานนวกรรม  พัฒนาการศึกษา  พิมพ์ดีด   คอมพิวเตอร์

 

งานการปกครอง

          พ.ศ.๒๕๑๔     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๑๕     เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๑๗     เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๒๓    เป็นเจ้าอาวาสวัดต้นสน    

          พ.ศ.๒๕๒๓    เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง  ครั้งที่ ๒

          พ.ศ.๒๕๒๔    เป็นพระอุปัชฌาย์

          พ.ศ.๒๕๒๖    เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ

          พ.ศ.๒๕๒๗    เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านอิฐ

          พ.ศ.๒๕๒๙    เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง 

          พ.ศ.๒๕๓๘    เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๔๗    เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๕๑     เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร

          พ.ศ.๒๕๕๙    เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในพระราชทินนามที่ พระเทพสุวรรณมุนี สีลาจารภูษิต บริหารศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

 

 เชิญนมัสการพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภททองเหลืองทั้งองค์