วัดต้นสน จ.อ่างทอง

UVUug.png

J2i2Gu.png

รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูรณะช่อฟ้าโบสถ์

วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐ 

ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพกด   

โทรสอบถามได้ที่เบอร์วัด 035-611198 / 086-122-5888

 

Title of the document รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูรณะช่อฟ้าโบสถ์ วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ #####กองละ ๑,๐๐๐ บาท ๑ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดต้นสน เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ๑๕ กอง ๒ คุณชูชัย - คุณสุปราณี จตุพิธพรจันทร์ จ.ภูเก็ต ๑๐ กอง ๓ อุบาสิกาสุพรรษา จุลบุตร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ข้อมูลวัดต้นสน ๑๐ กอง ๔ แม่ชีแก้วตา คุณประภาศรี วัดต้นสน ๑ กอง ๕ แม่พราหมณ์พัสชิรา (ปุ๊) ๑ กอง ๖ คุณวันเพ็ญ พลอยฉาย วัดต้นสน ๑ กอง ๗ คุณเพียงทิพย์ จันทร์มณี ๑ กอง ๘ คุณปฐมาวดี จันทร์มณี ๑ กอง ๙ ร.ต.ท.ธีระพจน์ - คุณสุพรรณี โพธิ์คง ๑ กอง ๑๐ คุณธีร์วรัญญ์ ศรีเขียว ๓ กอง ๑๑ คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๒ คุณอุไร ฉิมฉวี จ.อ่างทอง ๑ กอง ๑๓ คุณบัว - คุณอนงลักษณ์ อาสนะเวช จ.สระบุรี ๑ กอง ๑๔ แม่ชีสุมล ประจุพร ๑ กอง ๑๕ นายบุญฤทธิ์ บุญมา จ.สระบุรี ๑ กอง ๑๖ คุณสุธารัก สุชาติเวชภูมิ กรุงเทพฯ ๑ กอง ๑๗ ๑ กอง ๑๘ คุณอภิกษณาอร ลิ่วเฉลิมวงศ์ ๑ กอง ๑๙ คุณลำใย ศรีชื่น ๑ กอง ๒๐ คุณภัคทิภา วชาติมานนท์ ๑ กอง ๒๑ คุณวรรณดี กรรณทิพย์ ๑ กอง ๒๒ คุณยุวดี คนูดเซ่น ๓ กอง ๒๓ คุณสมศรี พลายสุขแสง ๑ กอง ๒๔ อาจารย์ผ่องกานต์ ผ่องไสววงค์ ๒ กอง ๒๕ แม่ชีพรรณี กลัดแก้ว ๓ กอง ๒๖ คุณฉลวย - คุณณัฐพงศ์ ทองระย้า ๑ กอง ๒๗ คุณปราง ขันเงิน จ.อ่างทอง ๒ กอง ๒๘ คุณบุญเชิด - คุณละออ กลิ่นจันทร์ จ.อยุธยา ๑ กอง ๒๙ คุณญาณิสา พูดเหมาะ จ.อยุธยา ๑ กอง ๓๐ ครอบครัว แคล้วโยธา และคุณศิริกูล ๑ กอง ๓๑ คุณดาราวรรณ เอี่ยวแจง ๑ กอง ๓๒ คุณบุญส่ง โพกพูล เจ๊เจี๊ยบโต๊ะจีนป่าโมก ๑ กอง ๓๓ คุณมัญจกร โภคธนสรณ์ ๒ กอง ๓๔ พระมหาสมชาย ปภสฺสโร วัดต้นสน ๒ กอง ๓๕ คุณพรธิภา เสียงเสนาะ วัดต้นสน ๑ กอง ๓๖ คุณจินตนา คงสอิ้งทอง ๑ กอง ๓๗ คุณแหม่ม-คุณจรัญ-คุณเจียก-คุณธัญญารัตน์ ๑ กอง ๓๘ น.ส.ศิริพร ขาวขำ และครอบครัว ๑ กอง ๓๙ คุณณัฐชภา ยงพฤกษา ๒ กอง ๔๐ คุณชำเรือ - คุณบุญธรรม นารีย์ จ.ฉะเชิงเทรา ๑ กอง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบวชเนกขัมมะ ที่วัดต้นสน  อ่างทอง   ได้ทุกวัน  เวลา  ๑๗.๐๐ น 

สั่งน้ำมันว่าน 108 ยาสมุนไพร หนังสือสวดมนต์ ได้ที่ไลน์ไอดี 0861225888      

ร่วมสวดมนต์ออนไลน์

ทำวัตรเช้า  เริ่ม ๐๔.๐๐น.

ทำวัตรเย็น  เริ่ม ๑๘.๐๐น.

 

 

Natural Natural *******เชิญเสริมบารมี ที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับชีวิต มนุษย์ ด้วยการบวชเนกขัมมะ หรือ บวชชีพราหมณ์ ที่วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง. อ.เมือง จ.อ่างทอง บวชได้ทุกวัน เวลา 17.00 น. 13กรกฎาคม2565วันอาสาฬหบูชา14กรกฎาคม2565วันเข้าพรรษา15 กรกฎาคม2565วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี256528กรกฎาคม 2565 1.ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ · 2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา · 3.ร่วมกุศลกรรม " กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ความเป็นมา ประวัติวันเข้าพรรษา พุทธบัญญัติของพระภิกษุ การจำพรรษา..ผ้าอาบน้ำฝนที่เรียกกันว่า “วัสสิกพัตร” นั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธในภาคเหนือนิยมแก่พระสงฆ์ในงานเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ ...
KmkCC.jpg
UN8oB.jpg

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟังวิทยุธรรมออนไลน์ 24 ชม.

4d5ae3605c80a7e069c36e03c17bf666.jpg
3d2ff8875226df675c5da9d950b8d614.png

บทความ

 • สิ่งที่ต้องเตรียม
  สิ่งที่ต้องเตรียม สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อมาบวชพราหมณ์/ชีพราหมณ์วัดต้นสน จ.อ่างทอง ๑. ชุดชีพราหมณ์ เ...
 • กำหนดการปฏิบัติธรรม
  กำหนดการปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน ๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ ทำวัตรเช้า ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ ฉันภัตตาหารเช้า ...
 • กฐิน
  กฐิน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B...
 • วันเข้าพรรษา
  วันเข้าพรรษา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99...

วิดีโอกิจกรรมต่างๆของทางวัด

Visitors: 159,196