วัดต้นสน จ.อ่างทอง

Title of the document เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลาย ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการธรรมะประทีปสถานีวิทยุFM จากวัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง ขนาดคลื่น 100.5 MHz และ ออกอากาศทุกวัน 24 ชั่วโมงและทางสถานีวิทยุกองพล ปตอ ขนาดคลื่น 594 ได้ในเวลา 5:30 น ถึง 6:00 น ได้เป็นประจำทุกวันและสาธุชนทั้งหลายจะไปบวชเนกขัมมะ บวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมที่วัดต้นสนได้ทุกวัน และขอเชิญชวน ไปร่วมพิธี สวดมนต์ วันที่ 31 ธันวาคม2566 และ วันที่ 1มกราคม 2567 ที่วัดต้นสนจัดการบวชเนกขัมสวดมนต์ ข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี บวชได้ 3 วัน คือวันที่ 30 - 31 ธค. 66 วันที่ 1 มค.67 ได้ถึง 2 เดือน คือ เดือน ธค. และ เดือน มค. สอง ปี คือ พศ.2566 และ พศ.2567 เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.2566 เวลา 16.00 น. มีการแห่บายศรี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เวลา 19.00 น. พระอาจารย์ราชันย์พร้อมด้วยคณะทำพิธีเบิกบายศรี ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่เบอร์โทรศัพท์ 086 122 5888 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 384 0 384 691 ได้ทุกวันเทอญ. เชิญเป็นเจ้าภาพห้องน้ำห้องสุขา ที่ตึกวิปัสสนา เกศแก้วจุฬามณี 120 ห้อง ๆ ละ 25.000 บาท ท่านผู้เดียวรับเป็นเจ้าภาพ 1 ห้อง หรือหลาย ๆ ท่าน รวมกัน 1 ห้อง ก็ได้ หรือจะบริจาคร่วมตามศรัทธาก็ได้ เจ้าภาพห้องสุขา 1.พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดต้นสน อ่างทอง จำนวน 1 ห้อง 25,000 บาท (2) แม่ชีสุพรรษา จุลบุตร วัดต้นสน อ่างทอง เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง 25,000 บาท อุทิศให้เตี่ยยู้ แม่แสวง จุลบุตร (3) คุณบุญพร พฤกษ์รุ่งโรจน์ 25,000 บาท (4) คุณชูชัย คุณสุปราณี จตุพิธพรจันทร์ เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง (5) คุณไสว ยาหอม คุณหวังดีทัพวงค์ พร้อมครอบครัว 1 ห้อง 25,000 บาท บาท อุทิศให้ พ่อพรวน และ ด.ต. หญิงสมัญา ยาหอม (6) คุณปราณี นีซัง แม่ชีทิพยา เหมือนแววเพชร์ 25,000 บาท บาท (7) คุณอำนวย ลือไชยคราม จ.นทบุรี 25,000 บาท บาท (8) คุณภมรมาศ ฉัตรฉายา กทม. 1 ห้อง 25,000 บาท บาท (9) คุณนันท์นภัส นายสตีเว่นชาร์ล ชิดติด เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง 25,000 บาท บาท (10) คุณวนิดา พรหมสุวรรณ คุณวิมล รุ่งเรื่องพัฒนา เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง 25,000 บาท (11) คุณเยาวลักษณ์ เสียงสุวรรณ 10,000 บาท (12) คุณมลฤดี แซ่อั้ง รับ 1ห้อง (13) คุณงึ่งกี่ มาลัยกฤษณะชลี หจก.อ่างทองการยาง 10,000 เชิญจอง ผ้าป่ามหาสงกรานต์ ทอดวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. จองผ้าป่า ได้ที่ โทร.086 122 5888 จัดกระบวนแห่ผ้าป่ามหาสงกรานต์ 13 เมษายน 2567อย่างโหราฬ กองละ 1000 บาท รายชื่อเจ้าภาพ มี รายชื่อดังนี้ เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลาย ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการธรรมะประทีปสถานีวิทยุFM จากวัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง ขนาดคลื่น 100.5 MHz และ ออกอากาศทุกวัน 24 ชั่วโมงและทางสถานีวิทยุกองพล ปตอ ขนาดคลื่น 594 ได้ในเวลา 5:30 น ถึง 6:00 น ได้เป็นประจำทุกวันและสาธุชนทั้งหลายจะไปบวชเนกขัมมะ บวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมที่วัดต้นสนได้ทุกวัน และขอเชิญชวน ไปร่วมพิธี สวดมนต์ วันที่ 31 ธันวาคม2566 และ วันที่ 1มกราคม 2567 ที่วัดต้นสนจัดการบวชเนกขัมสวดมนต์ ข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี บวชได้ 3 วัน คือวันที่ 30 - 31 ธค. 66 วันที่ 1 มค.67 ได้ถึง 2 เดือน คือ เดือน ธค. และ เดือน มค. สอง ปี คือ พศ.2566 และ พศ.2567 เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.2566 เวลา 16.00 น. มีการแห่บายศรี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เวลา 19.00 น. พระอาจารย์ราชันย์พร้อมด้วยคณะทำพิธีเบิกบายศรี ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่เบอร์โทรศัพท์ 086 122 5888 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 384 0 384 691 ได้ทุกวันเทอญ. เชิญเป็นเจ้าภาพห้องน้ำห้องสุขา ที่ตึกวิปัสสนา เกศแก้วจุฬามณี 120 ห้อง ๆ ละ 25.000 บาท ท่านผู้เดียวรับเป็นเจ้าภาพ 1 ห้อง หรือหลาย ๆ ท่าน รวมกัน 1 ห้อง ก็ได้ หรือจะบริจาคร่วมตามศรัทธาก็ได้ เจ้าภาพห้องสุขา 1.พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดต้นสน อ่างทอง จำนวน 1 ห้อง (2) แม่ชีสุพรรษา จุลบุตร วัดต้นสน อ่างทอง เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง 2.5000 อุทิศให้เตี่ยยู้ แม่แสวง จุลบุตร (3) คุณบุญพร พฤกษ์รุ่งโรจน์ 25.000 บาท (4) คุณชูชัย คุณสุปราณี จตุพิธพรจันทร์ เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง (5) คุณไสว ยาหอม คุณหวังดีทัพวงค์ พร้อมครอบครัว 1 ห้อง 2.5000 บาท อุทิศให้ พ่อพรวน และ ด.ต. หญิงสมัญา ยาหอม (6) คุณปราณี นีซัง แม่ชีทิพยา เหมือนแววเพชร์ 2.5000 บาท (7) คุณอำนวย ลือไชยคราม จ.นทบุรี 2.5000 บาท (8) คุณภมรมาศ ฉัตรฉายา กทม. 1 ห้อง 2.5000 บาท (9) คุณนันท์นภัส นายสตีเว่นชาร์ล ชิดติด เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง 2.5000 บาท (10) คุณวนิดา พรหมสุวรรณ คุณวิมล รุ่งเรื่องพัฒนา เจ้าภาพห้องสุขา 1 ห้อง (11) คุณเยาวลักษณ์ เสียงสุวรรณ 10.000 บาท (12) คุณมลฤดี แซ่อั้ง รับ 1ห้อง แต่ผ่อนส่ง (13) คุณงึ่งกี่ มาลัยกฤษณะชลี หขก.อ่างทองการยาง 10.000 บาท เชิญจอง ผ้าป่ามหาสงกรานต์ ทอดวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. จองผ้าป่า ได้ที่ โทร.086 122 5888 จัดกระบวนแห่ผ้าป่ามหาสงกรานต์ 13 เมษายน 2567อย่างโหราฬ กองละ 1000 บาท รายชื่อเจ้าภาพ มี รายชื่อดังนี้ 1 พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง 2 คุณยุวดี คนูดเซ่น 3 คุณวันเพ็ญ พลอยฉาย 4 คุณอภิกษณอรณ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ 5 คุณแม่บ่าย สุดใจ 6 คุณปรานี นีซัง 7 ร้านตุ๊กตุ๊ก USA 8 คุณธงชัย - คุณทัศนัย ทองเผือก 9 คุณทัศนัย 10 คุณอภิวัฒน์ 11 คุณจินตนา คงสอิ้งทอง 12 แม่พราหมณ์ขนิษฐา ศรีพันธ์ 13 คุณสมบูรณ์ ปิจะดี 14 คุณณัฐกฤตา เกรียงอุดม 15 คุณธัญญกานต์ อาจหาญ 16 คุณน้ำค้าง ภุมรินทร์ 17 แม่ชีพรรณี กลัดแก้ว 18 แม่ชีสุพรรษา จุลบุตร 19 คุณพรรษา วงษ์สิงห์ 20 คุณเรณู นาคบุญธรรม 21 คุณสุนันทา เสือแป้น 22 คุณอรทัย สมศรี 23 คุณแม่สำเนียง แย้มอุทัย คุณชาริต แย้มอุทัย 24 คุณจิดาภา จากฮ่องกง 25 คุณมลฤดี แซ่อั้ง 26 คุณเป้า 27 คุณแจน ปิ่นปั้น 28 คุณวรัญญา จุลบุตร 29 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กิตติยา ทวนทอง 30 คุณอรอนงค์ ตรีครุฑพันธ์ 31 คุณปราณี สายบัว 32 คุณสายสมร ใจสาย 33 คุณวรรณา เทศทอง 34 คุณวิลาวรรณ ชื่นวิทยาพร 35 คุณธนเดช คุณอนันต์ 36 คุณเรณู สดมณี คุณสำเนียง ไผ่ชู 37 คุณบรรจง เอี่ยมสว่าง คุณอัจจิมา เอี่ยมสว่าง 38 คุณนงลักษณ์ เอี่ยมสว่าง คุณผกาพร เอี่ยมสว่าง 39 คุณศุภกร เอี่ยมสว่าง และครอบครัว 40 คุณจิราวัฒน์ เอี่ยมสว่าง และครอบครัว 41 คุณลำจวน ไผ่ชู คุณวัลภา ไผ่ชู คุณวนิดา ไผ่ชู 42 คุณมรรกรณ กวางทอง คุณคณิศร บุระเกศ และครอบครัว 43 คุณบุญช่วย ศรีนวล คุณสมพงษ์ นุสธรรม 44 คุณสีนวล แหยมนาค 45 คุณวิชัย คุณลำดวน เมฆฉาย 46 คุณสัญญา ปรีเปรม 47 คุณพยงค์ ดวงประทีป 48 แม่ชีกัลยกร ไข่ทองมาก 49 แม่ชีทิพยา เหมือนเพ็ชร 50 คุณเฉลียว แย้มสุริโยทัย 51 คุณอุบล ฉิม 52 คุณบังอร เรืองระยนต์ 53 คุณมณ๊ สินธพ 54 คุณสะท้าน ก่อเกิด 55 แม่ชีกิมล้วน ศรีกัญญา 56 คุณแม่เช้ง โพธิ์จิตร คุณวิจิตรา พิทักษ์วงศ์ 57 คุณธนัชพร เพ็ชรปานกัน 58 คุณเอกสิทธิ์ ขันทอง คุณพยอม ฤทธิ์เดช คุณประนอม ชัชวงษ์ 59 ครอบครัวห้างทองโชคดี จันทร์ชนะกุล - ลยางกูร 60 คุณสมจิตร ศรีนอบน้อม คุณวิรัตน์ โกมุธ 61 คุณสังเวียน สมบูรณ์สิน 62 คุณเตือนใจ - คุณนารถวรี ปัญญาคง 63 คุณจำเริญ - คุณธัญรัญ เอี่ยมกั๊ก 64 คุณศิริรัตน์ ศรีชาติ 65 คุณสุรินทร์ แดงสังวาลย์ 66 คุณแหม่ม อติแพทย์ 67 ครอบครัวแผนสท้าน 68 คุณมณีทิพย์ มียุ้ง แม่ประยูร แซ่อึ้ง 69 คุณอัมพร วงศ์โอภาส 70 คุณศรัณย์พร พึ่งอัมริตย์ 71 คุณนิตยา วงศ์เสือ 72 คุณกัลยา ภู่ชัยวัฒนานนท์ 73 คุณสุทิน - คุณสมศรี ใจซื่อ 74 คุณอภิกษณอรณ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ 75 คุณอริสรา จันทร์ศิริศานนท์ 76 คุณนภา สงัดทรัพย์ 77 คุณทองย้อย มั่นคง 78 คุณพิกุล ทองแพ 79 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ บัวเลิง 80 คุณชิโรศิณี เทียนทรัพย์ 81 คุณกิม วงษ์อุบล คุณจงจิตร เพิ่มพูน 82 คุณเพ็ญจิตต์ โลหะทัต 83 คุณนิตญาภา 84 คุณสำเริง - คุณสมจิตต์ เมฆสอน 85 แม่ชีฉวีวรรณ โพธิ์แก้ว 86 แม่ชีรัตนาภรณ์ เจริญธรรม 87 คุณพัชรา สินสืบผลพันธ์ 88 คุณพรนิภา ซาโคว 89 คุณมาซามิ ซาโคว 90 คุณสุภาวรรณ แซ่เจี่ย 91 คุณทองหยิบ ดีศรีจันทร์ คุณยุพา จินตกวี 92 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี สง่าวงศ์ 93 คุณมะลิ เกิดเทศ 94 แม่ชีจำลอง พงษ์เกตุ 95 คุณอภิวัฒน์ ทองเผือก 96 พ.อ.อ. ภูวดิท พิมเพราะ และครอบครัว 97 คุณกนกอร พวงลำเจียก 98 คุณจุไรรัตน์ ใจดี คุณอำไพ ซาวสืบ 99 คุณสุชาติ ธรรมพิทักษ์กุล 100 คุณสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล 101 คุณพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล 102 คุณพิทยา อินทร์อำพัน คุณนเศ อินทร์อำพัน 103 คุณอิงเอ๋ย แจ้งวงศ์ 104 คุณสมพิศ นวมกระจ่าง 105 คุณอนุพงศ์ กันภัย คุณปวีณา ไม้สน 106 คุณนันทา คำพิจารณ์ 107 คุณกฤตธญาดา ศุภโชคขันธเขต 108 คุณดลภัคภ์ เกตุเทียน 109 คุณมาลัย จึงบุญมา 110 คุณเพชรรัตน์ คงสินเฉลิมสุข คุณฐิติกาญน์ เกิดมณี 111 คุณนิลาภ เงินงาม 112 คุณกฤติกา ชุมพล 113 คุณอดิศักดิ์ บุรา 114 คุณละออ กลิ่นจันทร์ 115 คุณธงชัย ทองเผือก 116 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 117 คุณพรพิมล คล้ายมาลี 118 คุณดาราวรรณ เอี่ยมแจง 119 คุณเจนณรงค์ - คุณณิชาภัทร จุฑารัตน์ 120 คุณสุภัคสินี รอญยุทธ 121 คุณโสภิดา คโนเร็น 122 คุณนารีรัตน์ ศิลาการกุล คุณขวัญฤทัย ศิลาการกุล 123 แม่ชีสุมล ประจุพร 124 คุณณพสันต์ ทองอินท้าว 125 คุณสุนันท์ บุญทวี คุณชัญญภัทร พัฒนสิทธา 126 คุณกรณัฏฐ์ จันทร์ชวนันต์ 127 คุณบังอร และครอบครัว 128 คุณจันทราทิพย์ สมบัวคู และครอบครัว 129 คุณมาลินี อำนาจศิริสุข และครอบครัว 130 คุณกฤษติยา ต้นประทุม และครอบครัว 131 คุณแหวน คุณอำภา มวลสุข 132 คุณเรณู คุณธนพร จันทร์ปรุง คุณสุพิชชา ด่านชูวงศ์ 133 คุณจงกล สมใจเพ็ง 134 คุณปิยุนุช สักการเวช 135 คุณตะวันเดช อุทุมมา คุณวันวิสา วงษ์หมื่น 136 คุณพรญาณี ศรีเพ็ชร 137 คุณสมบุญ จันทร์อ่อน 138 คุณโชติกา ชะเอมรส 139 คุณวีณา มณีช่วง 140 คุณซิวกี สนธิสาขา 141 คุณมลฤดี แซ่อั้ง 142 คุณทองหยิบ ดีศรีจันทร์ คุณยุพา จินตกวี 143 คุณงึ่งกี มาลัยกฤษณะชลี 144 คุณวิยะดา หาเลิศดี 145 คุณทิพวลี ระย้าแก้ว 146 คุณชิด เชิญผึ้ง 147 คุณสมศักดิ์ สีอ่อน 148 คุณนิชนัน เชิญผึ้ง 149 คุณลูกจันทร์ กลางแป้น 150 คุณกุลสวีณ์ พึ่งฉิม 151 คุณทรัพย์ นิลประดิษฐ์ 152 คุณวันเพ็ญ จันทะเอ 153 คุณกนกธร พวงลำเจียก 154 แม่ชีกัลยา นุชประเสริฐ 155 คุณบุญส่ง เรียบร้อย คุณสุขธิดา รูล คุณบุญมี เรียบร้อย 156 คุณพัชรี ศรีผุดผ่อง 157 คุณแม่จุ๊บแจง 158 คุณเพ็ญศรี โมริตะ 159 คุณพัชรี ศรีผุดผ่อง 160 คุณพัชรี ศรีผุดผ่อง 161 คุณพยุง - คุณชวลี ทับทิมเจือ 162 คุณศุภพงศ์ คงทรัพย์ 163 คุณธนเดช มีพลอย - คุณปริญญา บุญแรม 164 คุณขนิษฐา ศรีพันธ์ 165 คุณเกศริน เทร็ทท์ 166 คุณจิรสุภา พิริยะลาภา 167 คุณศศิตา มิตรซื่อสัตย์ 168 คุณสุนีย์ เปี่ยมศิริ 169 คุณบังอร มัธยมบุรุษ 170 พล.ร.อ.พรหมมินทร์ โพธิผละ 171 คุณอรวรรณ ศิริเจริญสถาพร 172 คุณสุนทร ฤกษนันทน์ 173 คุณลักขณา เสือเอก 174 คุณปราณี มาทอง 175 คุณสุจารี ไตรรัตนานาถ 176 คุณจารุนีล์ อุตตรนที 177 คุณอภิศักดิ์ คุณบุญยง รุ่งเรือง 178 คุณสมจิตต์ เกิดเงิน 179 คุณประสิทธิ์ คุณยุวดี นามเมือง 180 คุณทรงศรี วงศ์โอภาศ์ 181 คุณปนัดดา บุญมี 182 คุณประเสริฐ พหลสิทธิ์ 183 คุณพวงเพชร เจริญลาภ 184 คุณผ่องศรี โคจรานนท์ 185 คุณลลิตา มงคลกิจวานณิชย์ 186 คุณกัณทร อรรถไชวุฒิ 187 คุณวิมล สายธนู 188 คุณบรรจง เอี่ยมสว่าง 189 คุณลำจวน ไผ่ชู 190 คุณนงลักษณ์ - คุณผกาพร เอี่ยมสว่าง 191 คุณมรรษกรณ กวางทอง 192 คุณศุภกร เอี่ยมสว่าง และครอบครัว 193 คุณจิราวัฒน์ เอี่ยมสว่าง และครอบครัว 194 คุณสำเนียง - คุณเรณู 195 คุณพยับ - คุณฉลวย ดิษฐมาลี 196 คุณฉลอง - คุณบุษกร ชมวนา 197 คุณกาญจนา ปฐมธนสาร 198 จอ.ผวน - คุณสังวาลย์ แผ้วใจดี 199 คุณธัญญพันธ์ - คุณจักรพงศ์ ปุญญพัฒน์ตรีภพ 200 พ่อคูณ - แม่ทองดี กระจายแสง 201 คุณบุญเสริม - คุณสุเทพ - คุณฐิติมา จันทร์ตรี 202 mrs. อริสเบส 203 คุณสองชัย แซ่เจีย 204 คุณคคนางค์ โฆษิตวงศ์สกุล 205 คุณวีระ โฆษตวงศ์สกุล 206 คุณวิเชียร - คุณสมพงษ์ ศรนารายณ์ 207 คุณสอาด เขียวฉอ้อน และคณะ 208 คุณกฤติยา หมวดชนะ 209 คุณกนกพรรณ ช่วงฤทธิ์ และคณะ 210 คุณบุญชู - คุณนวลจันทร์ น้อยภักดี 211 คุณศุภางค์ พันธุ์ปิยะเพ็ชร 212 คุณบุญเรือน น้อยดี 213 คุณทวี ศรีสวัสดิ์ 214 คุณนันทนา พรรัตนพิพัฒน์ 215 คุณนฤมล สุนทรพงษ์ 216 คุณชนากานต์ อินทกูล 217 คุณจินตนา เกษรบัวขาว 218 คุณอธิวัชร์ ต่อเทียนชัย 219 คุณพงศ์ธร ชื่นเจริญ 220 คุณนิมิตร - คุณขวัญสมัย ฤทธิปัญญา 221 คุณฐิติณัฏฐ์ ชัชพงศ์ 222 คุณหน่อย เกตุแก้ว 223 คุณวันเพ็ญ พลอยฉาย 224 คุณมนตรี ตั้งวันเจริญชัย 225 คุณวารินทร์ จงปาน - คุณศศิประภา ตัณฑเสน คุณศรัญญา ทองงอก 226 คุณสิริกร - คุณณัฐกาญ แก้วขุนทด 227 แม่ชีประคอง โพธิ์ณะชาติ 228 คุณสายหยุด กล่อมเกลา คุณแตงก้วย พันกอง 229 ทีมงานตัวติดปีก ส่องบุญ 230 คุณแม่พราหมณ์จุก ปิ่นมาก คุณบุญตา ปิ่นมาก 231 คุณชาตรี บุญฤทธิ์ 232 คุณวิไลลักษณ์ อยู่เปรม

ประชาสัมพันธ์

 

ไหว้พระ#พระสมเด็จพระศรีเมืองทองวัดต้นสน #ไหว้พระใหญ่รวย #ทำบุญกับวัด

#วัดต้นสน
#บวชชีพราหมณ์วัดต้นสน
#บวชเนกขัมมะวัดต้นสน
#ท่องเที่ยว#ฟังธรรม#ไหว้พระขอพร
ผู้ใจบุญจะสร้างพลังบุญให้ตัวของท่านเอง

ช่องทางร่วมทำบุญกับทางวัด


1. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง เลขบัญชี 384-0-38469-1
 ชื่อบัญชี วัดต้นสน

2.โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 176-2-74943-9 ชื่อบัญชี พระครูปลัดณรงค์ ฉิมพลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน

3. ส่งธนาณัติในนาม วัดต้นสน ตู้ ปณ. 3 ปณจ. อ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง14000

 

เมื่อโอนเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐาน สลีป หรือใบเสร็จ ส่งมาทางไลน์ไอดีไลน์ : 0861225888

เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร 


โทร. (035) 611-198, มือถือ 086-122-5888


โทรสอบถามได้ที่เบอร์วัด 035-611198 / 086-122-5888

 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบวชเนกขัมมะ ที่วัดต้นสน  อ่างทอง   ได้ทุกวัน  เวลา  ๑๗.๐๐ น 

สั่งน้ำมันว่าน 108 ยาสมุนไพร หนังสือสวดมนต์ ได้ที่ไลน์ไอดี 0861225888   

 

   

                                                     Tiktok วัดต้นสน   Facebook วัดต้นสน

ร่วมสวดมนต์ออนไลน์

ทำวัตรเช้า  เริ่ม ๐๔.๐๐น.

ทำวัตรเย็น  เริ่ม ๑๘.๐๐น.

 

 

ฟังวิทยุออนไลน์

-8db85d7cd7b2f318.jpeg

บทความ

 • สิ่งที่ต้องเตรียม
  สิ่งที่ต้องเตรียม สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อมาบวชพราหมณ์/ชีพราหมณ์วัดต้นสน จ.อ่างทอง ๑. ชุดชีพราหมณ์ เ...
 • กำหนดการปฏิบัติธรรม
  กำหนดการปฏิบัติธรรมในแต่ละวัน ๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ ทำวัตรเช้า ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ ฉันภัตตาหารเช้า ...
 • กฐิน
  กฐิน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความจากhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B...
 • วันเข้าพรรษา
  วันเข้าพรรษา จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99...
Visitors: 279,705