ประวัติวัดต้นสน

                ประวัติวัดต้นสน

        วัดนี้ตามสันนิษฐานสร้างเมื่อตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะอุโบสถหลังเก่ามีบัวอ่อน คันทวย แต่ไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ผู้เฒ่าแก่เล่ากันต่อๆ มา และได้ทรุดโทรมมาจนเกือบจะกลายสภาพเป็นวัดร้าง เพราะไม่มีปูชนียวัตถุแต่อย่างใด

                ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๘ พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ริเริ่มการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ขึ้น

ประวัติการสร้าง สมเด็จพระศรีเมืองทอง

                 สมเด็จพระศรีเมืองทอง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๒ ศอก ๑๙ นิ้ว ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

             ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๑ ศอก ๑๙ นิ้ว ได้ถวายพระนามว่า สมเด็จพระนะวะโลกุตตะระธัมมะบดีศรีเมืองทอง เรียกโดยย่อว่า สมเด็จพระศรีเมืองทอง หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ ลงรักปิดทอง   โดยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีสวมพระเกตุ สมเด็จพระศรีเมืองทอง ที่วัดต้นสน

              พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสน รูปเดิม เริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันให้นามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตร ธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกโดยย่อว่า  สมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมี พระครูอนุศาสน์โสภณ เป็นเลขาฯ ช่วยสร้างมาโดยตลอด

              พระราชสุวรรณโมลี สร้างสมเด็จพระศรีเมืองทองมาได้ถึงพระอุระ (อก) ขององค์พระพุทธรูป ท่านก็มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๓ ดังนั้น พระเทพสุวรรณมุนี (พระครูอนุศาสน์โสภณ) เจ้าอาวาสวัดต้นสน รูปปัจจุบัน และเจ้าคณะจังหวัง อ่างทอง จึงรับช่วงดำเนินการสร้าง และมีการพัฒนาต่อเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

              นอกจากสมเด็จพระศรีเมืองทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำวัดแล้ว ทางวัดยังได้เชิญพระพุทธรูปองค์จำลองอันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาประดิษฐานไว้ริมเขื่อนหน้าวัด เพื่อกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลอีกด้วย เช่น หลวงพ่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร รวมทั้งองค์จตุคามรามเทพ และเจ้าแม่กวนอิมขณะเดียวกัน วัดยังสร้างแพปลาศรีเมืองทองหน้าวัดต้นสน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีปลานานาพันธุ์จำนวนมาก ทั้งนี้ท่านสามารถทำทานโดยการให้อาหารปลา และมีบ้านบอล สำหรับบุตรหลานของท่านได้เพลิดเพลินในการเที่ยวชมในครั้งนี้ด้วย

 รวมทั้งวัดต้นสนได้เป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยของผู้ที่มาปฏิบัติธรรม และเที่ยวชมบริเวณวัด ได้จัดทำสุขาที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นการยืนยันในเรื่องความสะอาดได้เป็นอย่างดีด้วย

 

 นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่สนใจข้อมูลด้านต่างๆ ของวัด ไม่ว่าจะเป็นเทปธรรมะของวัด วีซีดีธรรมะ ตารางการปฏิบัติธรรม รวมทั้งเรื่องวัตถุมงคล สามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.wattonson1.com

ประวัติเจ้าอาวาส

Visitors: 279,687