รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าซ่อมช่อฟ้า

รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูรณะช่อฟ้าโบสถ์

วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐ 

ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพกด   

โทรสอบถามได้ที่เบอร์วัด 035-611198 / 086-122-5888

 

Visitors: 279,695