สิ่งที่ต้องเตรียม

สิ่งที่ต้องเตรียม

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเมื่อมาบวชพราหมณ์/ชีพราหมณ์วัดต้นสน จ.อ่างทอง

๑.  ชุดชีพราหมณ์ เสื้อแขนสามส่วนหรือแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว  ผ้าครองสำหรับห่มคลุมทับชุดขาว(เสื้อซับใน และ กระโปรงซับในสีขาว)  ชุดพราหมณ์หรืออุบาสก  เสื้อ - กางเกงขายาวสีขาว

๒.  บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทย  คนต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต

๓.  ของใช้ส่วนตัว สบู่ยาสระผมยาสีฟันผงซักฟอก ไฟฉาย นาฬิกาปลุก  หมวกกันแดด และร่ม

๔.  ยารักษาโรคประจำตัว

๕.  มาถึงวัดก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อเข้าที่พัก ลงทะเบียน ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติก่อนบวช และต้องเตรียมตัวทำวัตรเย็นเวลา ๑๗.๔๕ น.

 

ระเบียบข้อปฏิบัติของอุบาสก/อุบาสิกา ที่มาพักปฏิบัติธรรมที่วัด

๑.  เมื่อมาถึงวัดให้กราบเรียนขออนุญาตเจ้าอาวาส เพื่อพิจารณา

๒.  ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติภายในวัด (หากมีข้อสงสัยให้กราบเรียนถามเจ้าอาวาสหรือแม่ชี)

๓.  ศึกษารายละเอียดศีล ๘ ให้เข้าใจก่อนบวช นำบัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการหรือใบขับขี่มาลงทะเบียน

๔. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาระหว่างปฏิบัติธรรม เพื่อความปลอดภัยของท่าน

๕.  อุบาสิกาที่มาบวชชีพราหมณ์ให้ใส่เสื้อแขนยาวแบบฟอร์มของแม่ชีไม่ควรใส่กางเกงและไม่ใช้ผ้าสไบ

๖.  รับอุโบสถศีล ๘ ที่ศาลาเนกขัมม์ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ทุกวันพระ

๗.  ลาสิกขาหลังทำวัตรเช้า (เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.) ที่ศาลาเนกขัมม์

หากเปลี่ยนแปลงวันลาสิกขา ให้กราบเรียนท่านเจ้าอาวาสและแม่ชีที่นำบวชทราบก่อน

     * งดสูบบุหรี่และเสพของมึนเมาทุกชนิด*

Visitors: 279,697